描述

◆ 輸入:100-240V~50/60Hz 500mA
◆ 輸出:5V 2.1A/10.5W(Max.)
◆ AC 介面 (UK/EU/US/JP/CN/AU)
◆ 輸入:100-240V~50/60Hz 6A(Max.)
◆ 最大功率輸出:AC 110V-660W/230V-1380W
◆ 重量: 109g